Länkar

Välkommen till Sandbergska skolans matnyttiga bloggar och länkar.

Bloggar Adress
Fritids http://sandbergskafritids.wordpress.com
Förskolan http://sandbergska2007.wordpress.com/
Klass 1 http://sandbergska2006.wordpress.com/
Klass 2 http://sandbergska2005.wordpress.com/
Klass 3 http://sandbergska2004.wordpress.com/
Klass 4a http://sandbergska2003a.wordpress.com/
Klass 4b http://sandbergska2003b.wordpress.com/
Klass 5 http://sandbergska2002.wordpress.com/
Klass 6 http://sandbergska2001.wordpress.com/
Klass 7a http://sandbergska2000a.wordpress.com/
Klass 7b http://sandbergska2000b.wordpress.com
Klass 8 http://sandbergska1999.wordpress.com/
Klass 9 http://sandbergska1998.wordpress.com/
Idrott http://Sandbergskaskolanhiwa.wordpress.com/
Bild http://sandbergskaskolanhami.wordpress.com/
Sandpaddan http://sandpaddan.wordpress.com
   
   
Länk Adress
Skolverket www.skolverket.se
Bris www.bris.se
Jordens barn pris för barns rättigheter

www.childrensworld.org

Skolvalet dexter.upplandsvasby.se/Default.asp?page=auth/common/login&_error=You_have_no_valid_session
Europeiska försäkringsbolag www.europeiska.se/sv/
Mediarådet www.medieradet.se
Kulturer www.kulturer.net
Friends www.friends.se
Netscan www.netscan.se
Fair-Play www.fair-play.se
Surfalugnt surfalugnt.se
Skydda ditt barn www.skyddadittbarn.nu
   
   
   
   
   
   
   
Share

Logga in

Besökare online

Vi har 25 besökare och inga medlemmar online